Webinar Interoperabiliteit van toetssystemen

Dit webinar behandelt het onderwerp interoperabiliteit van toetssoftware en het gebruik van standaarden daarbij. Centraal staat de vraag: Helpen standaarden als instellingen met verschillende toetssystemen gegevens willen uitwisselen? Vrijwel elke instelling voor hoger onderwijs zet digitaal toetsen in. Ook werken instellingen steeds vaker samen, bijvoorbeeld aan landelijke toets- en vragenbanken voor lerarenopleidingen, de gezondheidszorg en wiskunde en statistiek. Deze landelijke itembanken laten zich niet altijd gemakkelijk verenigen met de toetssoftware van de instelling. Veel universiteiten en hogescholen hebben behoefte om toetsmaterialen onderling uit te wisselen en lopen in de dagelijkse toetspraktijk tegen problemen aan.